Je top bereikt? Hoe verder?

Nadat je je jarenlang als professional hebt ontwikkeld in je vak kan er een moment komen dat verdere groei en ontwikkeling ‘meer van hetzelfde’ dreigt te worden. Voor die groeiende groep met ervaring op hoog niveau, is er het Vrije Atelier. Het Vrije Atelier is een leervorm waarin top professionals elkaar helpen in het ontwikkelen van nieuwe stappen in hun meesterschap binnen en buiten het vakgebied.¬† Het Vrije Atelier voor professionals biedt optimale ruimte voor blijvende reflectie en ontwikkeling.
Deelnemers aan het Vrije Atelier :

  • verwoorden en spiegelen hun eigen leerbehoeften aan elkaar en zetten gezamenlijk de lijnen voor ieders verdere ontwikkeling uit;
  • geven zelf mede vorm aan de inhoud en het verloop van het scholingsprogramma;
  • begeleiden en beoordelen elkaars ontwikkeling en resultaat;
  • werken met elkaar aan vernieuwing van vak, werkvormen en methodieken.

Het Vrije Atelier onderscheidt zich hiermee van hoofdvakonderwijs, (loopbaan)coaching en van particuliere opleidingen. De leiding van het atelier reikt het kader aan, de deelnemers maken zelf hun gezamenlijke leerweg, verzorgen zelf hun faciliteiten en regelen zelf eventuele bijdragen van externe deskundigen.

Advertenties